Conjugar
atemperar.
(Del lat. *attemperāre, de temperāre, templar).

1. tr. Moderar, templar. U. t. c. prnl.
2. tr. Acomodar algo a otra cosa. U. t. c. prnl.