Conjugar
congregar.
(Del lat. congregāre).

1. tr. Juntar, reunir. U. t. c. prnl.