Conjugar
fatigar.
(Del lat. fatigāre).

1. tr. Causar fatiga. U. t. c. prnl.
2. tr. Vejar, molestar.