provocativo, va.
(Del lat. provocatīvus).

1. adj. Que provoca (‖ estimula).
2. adj. Que provoca (‖ excita).