albano1, na.
(Del lat. Albānus).

1. adj. Natural de Alba Longa. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a esta antigua capital del Lacio.


albano2,
na.


1. adj. p. us. albanés. Apl. a pers., u. t. c. s.