apelativo, va.
(Del lat. appellatīvus).

1. adj. Que apellida o califica. U. t. c. s.
2. adj. Ling. Se dice de las expresiones lingüísticas, textos, etc., que pretenden influir en el receptor.
3. m. nombre apelativo.
4. m. apellido (‖ nombre de familia).