boñigar.
(De doñigal).

1. m. higo doñegal.
V.
higo boñigar