Conjugar
calmar.
(De calma).

1. tr. Sosegar, adormecer, templar. U. t. c. prnl.
2. intr. Estar en calma o tender a ella.