captor, ra.
(Del lat. captor).

1. adj. Que capta.
2. adj. Que captura. U. t. c. s.
3. m. Am. En el mar, apresador.