cargante.
(Del ant. part. act. de cargar).

1. adj. Que carga, molesta, incomoda o cansa por su insistencia o modo de ser. U. t. c. s.