Conjugar
cascar.
(Del lat. *quassicāre, de quassāre, golpear).

1. tr. Quebrantar o hender algo quebradizo. U. t. c. prnl.
2. tr. coloq. Dar a alguien golpes con la mano u otra cosa.
3. tr. coloq. Estropear, dañar algo. U. t. c. prnl.
4. tr. coloq. Quebrantar la salud de alguien. U. t. c. prnl.
5. intr. coloq. morir.
6. intr. coloq. charlar. U. t. c. tr.