Conjugar
descolorar.
(Del lat. discolorāre).

1. tr. Quitar o amortiguar el color. U. t. c. prnl.