desenvolvimiento.


1. m. Acción y efecto de desenvolver o desenvolverse.