deshonroso, sa.


1. adj. Vergonzoso, indecoroso, indigno.