destacamento.
(De destacar).

1. m. Mil. Grupo de tropa destacada.