galo, la.
(Del lat. Gallus).

1. adj. Natural de la Galia. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a este país de la antigua Europa.
3. adj. francés. Apl. a pers., u. t. c. s.
4. m. Antigua lengua céltica de las Galias.


galo-.
(Del lat. Gallus).

1. elem. compos. Significa 'francés'. Galofobia, galorrománico.