Conjugar
intrigar.
(Del it. intrigare).

1. tr. Inspirar viva curiosidad.
2. intr. Emplear intrigas.