mediador, ra.
(Del lat. mediātor, -ōris).

1. adj. Que media. U. t. c. s.