ofensor, ra.
(Del lat. offensor, -ōris).

1. adj. Que ofende. U. t. c. s.