próstilo.
(Del gr. πρόστυλος).

V.
templo próstilo