principalmente.


1. adv. m. Primeramente, antes que todo, con antelación o preferencia.
2. adv. m. Fundamental o esencialmente.