róseo, a.
(Del lat. rosĕus).

1. adj. De color de rosa.
V.
malva rósea