sumariamente.


1. adv. m. De un modo sumario.
2. adv. m. De plano o por trámites abreviados.