telecomunicación.


1. f. Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos.