vendedor, ra.
(Del lat. vendĭtor, -ōris).

1. adj. Que vende. U. t. c. s.