vituperio.
(Del lat. vituperĭum).

1. m. Baldón u oprobio que se dice a uno.
2. m. Acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra.