Conjugar
derrumbar.
(Del lat. *derupāre, de rupes, roca).

1. tr. Precipitar, despeñar. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.
2. tr. Derribar, demoler una construcción o parte de ella. U. t. c. prnl.