dificultador, ra.
(De dificultar).

1. adj. Que pone o imagina dificultades. U. t. c. s.