ecuatoriano, na.
(Der. del ant. ecuator, ecuador, y este del lat. aequātor, -ōris).

1. adj. Natural del Ecuador. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a este país de América.