impulsor, ra.
(Del lat. impulsor, -ōris).

1. adj. Que impulsa. U. t. c. s.