torpecer.
(Del lat. torpescĕre).

1. tr. desus. entorpecer.